مدرسه-آشپزی

160 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 0 دقیقه

مرغ پروانه ای برشته

00:00:00

قیمت ویدیو: 500 تومان

پروانه‌ای کردن مرغ در اصطلاح به این معناست که تیرۀ پشتی مرغ را جدا کنیم تا مرغ حالتی مسطح پیدا کند. استفاده از این روش به پخت سریعتر مرغ کمک می کند. در این ویدئو روش پروانه ای کردن مرغ و سپس برشته کردن آن را خواهید آموخت.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: